Firma Profili

40 yılı aşkın tecrübe ile yapım işlerinde sizlerleyiz.

FİRMA PROFİLİ

1976 yılında Mustafa Kemal Tankal şahıs firması olarak başlayan müteahhitlik ve mühendislik hizmetleri, 1983 yılında KUR İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ünvanını alarak yeni bir kimlik kazanmış ve uzun yıllara dayanan mesleki tecrübesini deneyimli ve eğitimli kadrosuyla birleştirerek, kaliteden ödün vermeden, her türlü ulusal ve uluslararası projeyi başarıyla tamamlayarak hizmete sunmuştur. Kuruluşumuz, içinde bulunduğu çağa hem insani kaynaklar, hem de teknoloji bakımından ayak uydurmuş ve faaliyet alanlarını genişleterek, inşaat sektörünün yanı sıra; turizm, madencilik, enerji, elektrik üretim, yatırım ve finans sektörlerinde de hızla büyümesini sürdürmektedir.

Firmamızın faaliyet alanları içerisinde ; Sağlık Tesisleri, Konut, Otel ve Turizm Tesisleri, İş Merkezleri, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Sağlık Tesisleri, Askeri Tesisler, İdari Binalar, Endüstriyel Tesisler, Sulama, Kentsel Altyapı, İçme Suyu, Yol ve Liman işleri yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda firmamızın temel prensiplerinden olan Kalite ve Güven’i aynen muhafaza ederek gelişen ülkemizle birlikte büyüyerek globalleşen dünyada yerimizi almayı hedefliyoruz..

VİZYONUMUZ

Güven
Tüm taahhütleri harfiyen yerine getirerek müşterilerimize samimi, güvenilir, profesyonel hizmet sunmak, İşbirliği içinde olduğumuz müşteriye, çalışana, ortağa, tedarikçiye dürüst ve saygılı davranmak.

Kalite
Her Kur İnşaat inşaat projesi, farklı beklentilere üstün kaliteyle cevap verebilecek niteliktedir. Çalışmalarımızda mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknoloji kullanılarak daima yüksek kalite sağlanmaktadır. Kur İnşaat standartları uluslararası kabul görmüş prosedürlere dayanmaktadır.

Mükemmellik
Kur İnşaat bilir ki; sektörün yapıtaşlarından biri olmak, en ince ayrıntılardan yola çıkarak en mükemmeli hedeflemekle gerçekleşir. "Sıfır Hata" politikası Kur İnşaat için hem bir hedef hem de bir başarıdır. Bu esasla tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi ve daha etkin sonuçlar için çözümler geliştirilir.

MİSYONUMUZ

İnşaat sektöründe yüklenici ve/veya yatırımcı olarak faaliyet gösteren Kur İnşaat'ın misyonu ofislerinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde insani değerleri önplanda tutarak doğanın ve çevrenin de her daim korunması gerekliliğini gözardı etmeden planladığımız projeleri hayata geçirebilmektir. Bu anlamda gerçekleştirmiş olduğumuz tüm çalışmalarımız gerçekleştireceklerimizin teminatıdır.

Maksimum müşteri memnuniyeti ilkesiyle müşteri ile aramızda kalıcı dostluklara dönüşen ilişkiler yaratmak en büyük değerimizdir...

Kalite Belgeleri

ISO-9001 , ISO-14001, OHSAS-18001ISO-14001

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

KUR İNŞAAT, teknolojik ve kaliteli çalışma olgusu ile birlikte çevreyi koruyan, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren, müşteri şartları ve taleplerine uyacağını taahhüt eden yönetim anlayışını benimseyecek ve uygulayacaktır.

Bu amaçla bünyesinde, iş sağlığı ve güvenliği ile belirlenen çevre boyutları ile ilgili ilgili yasal düzenlemelere ve diğer şartlara bağlı kalarak ve uyarak, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına uygun çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini oluşturacak ve sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

Alt yükleniciler de kanunların öngördüğü ISO 14001 ve OHSAS 18001 hükümleri, yöntem ve ilkelerini aynı disiplin ve anlayışla uygulayacaktır.

Buna yönelik olarak:

* Doğal kaynak kullanımında çevreye saygılı olacak,

* Atık miktarını azaltacak,

* Çevre kirliliğini önleyecek,

* Çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine uygun malzeme ve ekipman seçimini sağlayacak,

* Girdi malzeme kullanımında israfı önleyecek, iş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlayacak,

* Çalışanlarda çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler yapacak,

* Diğer tarafların (halk, alt yükleniciler vs.) bu politikaya kolay erişimini sağlayacaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

ŞİRKET İTİBAR VE SAYGINLIĞINI KORUMAK VE YÜKSELTMEK
Büyük çabalar ile kazanılan firma itibarının sürekliliğinin sağlanması ve daha ileri bir düzeye getirilebilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmak. Her zaman her yerde aranılan, tercih edilen bir şirket olmak için daha çok çalışmak, işverenin ve müşterinin gereksinim ve beklentilerini zamanında tespit ederek bunları karşılamak.

TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİ İZLEMEK
Kalite düzeyinin yükseltilmesi için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. Çalışan personelin ve tedarikçilerin mesleki yenilikleri öğrenmesinde ihtiyaç duyacakları eğitimi almalarını sağlayarak kalite düzeyinin sürekli iyileşmesini sağlamak.

TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TEDARİKÇİLER
Kalite, verimlilik ve karlılık artışını sağlamak için, ekip çalışmasına önem vermek. Şirket kurumsal yapısında ve işlerin işlemesinde kalite düzeyinin en üst seviyeye gelmesi için, organizasyondaki bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Birlikte çalışılan alt ekiplerin (Tedarikçilerin) kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

PERSONEL SEÇİMİ VE İÇ EĞİTİM
Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak. Personele göre iş değil, kurumsal yapı içindeki niteliklerine uygun personel alımı yapmak. Yeni personeli deneyimli, profesyonel, nitelikli personelin yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalıştırmak. Çıraklık eğitimini tamamlayan personele organizasyon içindeki yetki ve sorumluluğu vermek.

ÜLKEYE FAYDALI OLMAK VE SÜREKLİ GELİŞMEK
Şirketimiz kuruluşundan itibaren devlete faydalı olmayı ve devlet işlerinde şirket karlılığı kadar ülke faydasının da en üst düzeyde olmasını prensip edinmiştir. Yurt içi işlerde bu prensibi kurumsal yapı içindeki tüm birimlerin devam ettirmesini sağlamak. Şirket kar, verimlilik ve kalitesinin sürekli gelişmesini sağlamak ve ülkeye daha fazla faydalı olmak için, şirketimizin hedefi; Uluslararası arenada ismi bilinen, aranan, yurtdışı gelirlerden ciro sağlayan bir dünya şirketi olmaktır.

DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI
İşlerin Planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.

ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ
Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu.

Mustafa Kemal Tankal
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Tankal
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ruhi Tankal
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Tankal
Yönetim Kurulu Üyesi

İdareler

Projelerinde bize güvenen idare ve özel kuruluşlar.

PROJELER (TAMAMLANAN)

Denizli Büyükşehir Belediyesi İncilipınar Kongre Ve Kültür Merkezi İnşaatı
14.01.2014 14.06.2017
Kamuya Kiralık 4000 Konut Yapımı
16.01.2014 28.12.2016
Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi
11.04.2014 27.10.2015
Ağrı 750 Kişilik Yurt Binası Ve Sosyal Tesis İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi
31.10.2011 15.10.2014
Süleymaniye Yetişkinler İçin Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi
01.11.2011 15.09.2013
Diş Hekimliği Fakültesi Ve Yemekhane Binası
19.09.2011 31.12.2013
Denizli Büyükşehir Belediyesi Terminal Kompleksi İnşaatı
19.12.2011 26.09.2013
Milas-Bodrum Havalimanı Taksiyolunun Piste Dönüştürülmesi İle Hızlı Taksiyolu Yapımı İşi
24.03.2012 15.08.2013
Kolea Şehrinde 3000 Kişilik İstatistik Ve Planlama Ulusal Enstitüsü Yapımı
02.11.2008 12.06.2013
Constantıne Şehrinde , (Site 3) El Khroub'Ta 1000 Sosyal Konut Yapımı
01.04.2009 17.06.2012
Constantıne Şehrinde , (Site 4) El Khroub'Ta 1000 Sosyal Konut Yapımı
01.04.2009 16.05.2012
Constantıne Şehrinde , (Site B) El Khroub'Ta 500 Sosyal Konut Yapımı
01.04.2009 17.11.2011
Kocaeli Körfezkent 2.Etap Konut İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşleri
26.05.2010 01.06.2012
İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yapım İşi
30.04.2009 24.10.2011
Denizli Sümerpark Alışveriş Merkezi İkmal İnşaatı/ Denizli
12.02.2010 15.12.2010
Erzurum 400 Yataklı Bölge Eğitim Hastanesi Kampüsü Kapalı Otopark Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi
22.08.2007 19.07.2008
Erzurum 400 Yataklı Bölge Eğitim Hastanesi İnşaatı
04.08.2005 17.12.2007
İşkur Ofis Binalarının Yapımı Ve Modernizasyonu İnşaatı-Lot2 Ankara, İstanbul,Söke, Kayseri
17.01.2005 23.02.2006
Ankara-Eryaman 6.Etap 2.Kısım 3.Bölge 472 Adet Konut İle Adaiçi Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi
25.01.2005 22.12.2005
Rize Merkez 400 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı
21.04.1998 15.07.2005
Erkilet (Kayseri) Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı
15.02.2000 04.08.2004
Ardahan Edm İdare Binası Ve Ambar Binası Tesisleri İnşaatı
21.12.2000 12.07.2004
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı İşi
03.09.1993 20.05.2004
Gemlik Kurşunlu Balıkçı Barınağı İnşaatı İşi
26.12.1995 31.07.2003
Ktü Milli Piyango Eğitim Kampüsü İkmal İnşaatı/Rize
10.08.2001 20.12.2001
Ssk İzmir Buca Hastanesi Genel Onarım İnşaatı /İzmir
17.05.1997 28.09.2001
Tabiat Tarihi Ve Madencilik Müzesi İnşaatı
20.04.1998 31.07.2001
Sakarya Karaman Ve Ferizli Bölgesi Kalıcı Deprem Konutları İnşaatı
16.08.2000 29.05.2001
Kocaeli Köseköy 60 Adet Kalıcı Konut İnşaatı
16.08.2000 23.05.2001
Ktü Milli Piyango Rize Eğitim Kampüsü İnşaatı
13.10.1998 07.05.2001
Ktü Milli Piyango Yabancı Dil Eğitim Merkezi İnşaatı/Trabzon
09.07.1998 20.11.2000

PROJELER (DEVAM EDEN)

Constantine Şehrinde Lpl 2011 Tranche 01,02,03 Ali Mendjeli'De 3000 Konut Yapım İşi
26.12.2011 26.02.2014
Rania'Da 291 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi
12.12.2012 31.12.2014
Constantine Şehri , Ali Mendjeli'Nin Batı Uzantısında 4000 Konut Yapım İşi
20.01.2014 13.02.2016
Süleymaniye 100 M Genişliğinde 32 Km Çevre Yolu Projesi
08.05.2014 13.05.2017
Constantine Şehri, El Khroub Ali Mendjli De 2150 Konut Yapım İşi
26.07.2015 29.09.2017
Alger Şehrinde Sidi Abdullah'Da 5000 Konut Yapımı
27.09.2015 12.07.2018
Ankara Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi
07.11.2016 01.06.2019
Kongre Ve Kültür Merkezi İlave İşleri İşi
26.07.2017 21.09.2018
Konya/Ereğli Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi
15.09.2017 15.04.2020
Çorlu Ceza İnfaz Kurumu Yapım İşi
26.10.2017 25.06.2020

ULUSLARARASI ORTAKLARIMIZ


BR Mannesmann - Kur Yapı A.Ş.

İletişim

Oğuzlar Mahallesi 1391. Sok. No: 5 Balgat, 06520Ankara /Türkiye

Telefon / Faks

+90(312) 2852244 / +90(312) 2850406

Address

Oğuzlar Mahallesi 1391. Sok. No: 5 Balgat, 06520, Ankara /Türkiye

E-Posta

info@kur.com.tr